Spilreklamenævnet offentliggør i dag en afgørelse, hvori nævnet udtaler kritik af Comeon! for brug af markedsføringsmateriale, der er i strid med spilindustriens branchekodeks (adfærdskodeks).

”Comeon!” (Co-Gaming Limited) har på virksomhedens hjemmeside samt på virksomhedens Face-book-side benytter billeder af den tidligere professionelle fodboldspiller Nicklas Bendtner i forbindelse med markedsføringen af virksomhedens spil. Nicklas Bendt-ner optræder også i online-reklamer/annoncer fra virksomheden.

Der er i markedsføringen også anvendt slogans/tekster, hvori Nicklas Bendtners navn indgår.

F.eks. blev der den 7. juni i 2021 på indklagedes Facebookside skrevet:

”Er du også EM-klar ligesom Bendtner? Klik her for at få dine EM-underdrenge”

Sammen med teksten er indsat et billede, hvor Nicklas Bendtner viser kanten af sine underbukser, der bærer indklagedes navn.

Spilreklamenævnet vurderer, at markedsføringen er en overtrædelse af spilindustriens adfærdskodeks punkt 8.2., hvorefter en spiludbyder i markedsføringen ikke må anvende personer, der af spilleren (forbrugeren) kan opfattes som ”autoriteter”, der har særlig indsigt i spillet. Det er Nævnets opfattelse, at Nicklas Bendtner må anses for at være en alment kendt person, som gennem sin fodboldkarriere, og den succes, som han har opnået her, særligt appellerer til unge/yngre mennesker, og at Nicklas Bendter således i hvert fald for denne persongruppe kan opfattes som en autoritet, der har særlig indsigt i spillet. Ved anvendelse af Nicklas Bendtner i indklagedes markedsføring, i form af billeder og slogans/tekster, hvori Nicklas Bendtners navn indgår, finder Nævnet således, at indklagede har anvendt en person, som i hvert fald af yngre spillere kan opfattes som en autoritet, der har særlig indsigt i spillet.

Nævnet finder således, at anvendelsen af billeder af Nicklas Bendtner og dennes navn i markedsføringen er i strid med bestemmelsen i pkt. 8.2 i spilbranchens adfærdskodeks.

Spilreklamenævnet forventer, at Nævnets beslutning om at udtale kritik bliver fulgt op af umiddelbar handling, enten gennem direkte stop for markedsføringen eller gennem ændring af markedsføringstiltaget.

 

Om Spilreklamenævnet

Spilreklamenævnet er et adfærdsregulerende nævn nedsat efter initiativ fra spilleindustrien. Nævnets formål er at træffe afgørelser i sager, hvor der klages over mar-kedsføring af spil i Danmark, og udtale kritik i sager, hvor spiludbydere markedsfører sig i strid med markedsføringslovens regler, spillovgivningens regler om markedsføring eller i strid med det adfærdskodeks om markedsføring, som spilleindustrien har vedtaget, og som en række spilvirksomheder har tiltrådt.

Nævnet består af en dommer som formand, 2 repræsentanter fra spilleindustrien samt 2 repræsentanter, som repræsenterer spilbrugerne. Der kan findes yderligere information om Nævnet og dets virksomhed på Nævnets hjemmeside www.spilreklamenaevnet.dk.