SPILLEBRANCHEN’s hovedbudskaber

SPILLEBRANCHEN’s virksomhed er centreret omkring en række hovedbudskaber, som beskriver vores syn på SPILLEBRANCHEN og dens rolle som samfundsansvarlig aktør i Danmark:

1

Det er vigtigt at opretholde muligheden for at drive en sund forretning som spillevirksomhed i Danmark. Det er helt naturligt, at vores branche er en skarpt reguleret branche, som skal leve op til en række detaljerede krav om bl.a. skattebetalinger, reklameregler, forebyggelse af ludomani etc. Samtidig er det dog også vigtigt at holde balancen, så det fortsat er attraktivt at drive legitim spillevirksomhed i Danmark.


2

Spilindustrien bidrager positivt til det danske samfund. Som betingelse for at opnå dansk spillelicens, forpligter spiludbyderne sig til at betale en spilleafgift på 20 pct. af indtægterne. Dette er en ny indtægt til den danske statskasse, som fortidens uregulerede spillemarked ikke gav mulighed for. Samtidig betyder den øgede tilstedeværelse af spillevirksomheder i Danmark, at beskæftigelsen af personer i den danske spilindustri er øget markant med øgede personskatteindtægter etc. til følge.


3

SPILLEBRANCHEN mener, at spil er en helt legitim fritidsaktivitet på linje med mange andre, men at spilafhængighed er et onde, der skal bekæmpes. Den danske spilindustri har intet ønske om at fremme spilafhængighed, som udover ulykkelige skæbner i sidste ende er skadeligt for branchen, fordi det skaber et negativt omdømme bredt i befolkningen, og en usikker fremtid for branchen som følge af politisk modvilje. Derfor ønsker branchen i tæt samarbejde med lovgivere og eksperter på området at bidrage til at forebygge spilafhængighed og øge mulighederne for, at det fåtal af kunder der bliver ramt af spilafhængighed får den rigtige hjælp til at komme ud af deres afhængighed.


4

Antallet af spilafhængige i Danmark er kun svagt stigende trods væsentligt flere spillemuligheder. Der er intet der tyder på, at antallet af spilafhængige i Danmark er steget væsentligt siden indførelsen af licenssystemet i 2012, selvom der er blevet meget lettere adgang til mange forskellige typer af spil. De tilgængelige data viser, at der er færre danskere der spiller pengespil i dag end i 2005, men at lidt flere danskere der oplever spilleproblemer, selvom tallene er meget små. Til gengæld er det de færreste risikospillere i 2005, der fortsat er risikospillere i dag (20 pct.), hvilket er yderst positivt.


5

Pengespil er ikke for børn. SPILLEBRANCHEN ønsker at være med til at sikre, at børn ikke spiller om penge. Pengespil er og skal være et ansvarligt voksenvalg, som ikke hører hjemme i børneværelset. Præcis som med spilafhængighed har branchen ingen interesse i, at børn spiller, fordi det skaber et kritisabelt billede af branchen og øger den negative politiske bevågenhed. SPILLEBRANCHEN’s ønsker dialog med eksperter og lovgivere, så vi i fællesskab kan sikre, at børn ikke begynder at spille om penge.