Spilreklamenævnet

Spilindustriens aktører er gået sammen om et nævn, der skal behandle klager over reklamer fra spiludbydere

Navnet er Spilreklamenævnet, og nævnet administreres af erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen HORESTA.

Det er muligt at klage over reklamer fra spiludbydere til en officiel instans.

Spilindustriens aktører blev i sommeren 2019 enige om et adfærdskodeks for hele industrien, og med etableringen af Spilreklamenævnet videreføres dette konstruktive samarbejde.

Ambitionen i spilindustrien er, at branchen i fællesskab kan skabe en bedre markedsføringskultur, øget selvjustits og fælles retningslinjer.

Spilreklamenævnet søges sammensat af repræsentanter for forbrugere, behandlere af ludomani, eksperter og branchen selv, og der sigtes mod at få udpeget en dommer som formand for nævnet.

SPILLEBRANCHEN har deltaget aktivt i oprettelsen af Spilreklamenævnet og SPILLEBRANCHEN’s medlemmer bidrager til finanisieringen af nævnets virke.

Læs om Spilreklamenævnet her