Selvom Danmark har et af verdens bedst balancerede spillemarkeder, så er vi bagud på bekæmpelsen af ulovligt spil. Der er andre europæiske lande, der succesfuldt har taget flere værktøjer i brug end blot internetblokeringer af ulovlige hjemmesider, og som har skærpet deres regulering til at følge med de ulovlige spiludbyderes nyeste teknologiske krumspring.

Folketinget gennemførte i 2020 en massiv afgiftsstigning på væddemål og onlinekasinospil, hvilket har betydet, at danske spiludbydere har måttet nedsætte tilbagebetalingen til spillerne og reducere markedsføringstilbud. Derfor fremstår danske spiludbyderes produkter nu som mindre attraktive end de ulovlige spil, der kun er “ét klik væk” på internettet.

I takt med at danske spillere finder bedre tilbud fra ulovlige spiludbydere, vil spillemarkedet “sive” fra lovligt, licenseret spil, til ulovligt/ulicenseret spil. Det sætter den danske model for regulering af spillemarkedet under pres. For med ulovligt spil, kommer der mere ludomani og færre afgifter til staten.

SPILLEBRANCHEN er selvfølgelig interesseret i, at de danske myndigheder og at den danske lovgivning bedst muligt kan beskytte det lovlige spillemarked i Danmark. Derfor har vi her samlet en række konkrete tiltag, som vi kender fra andre lande, og som vi mener vil kunne styrke den danske indsats markant:

a. Forbud mod at modtage spil fra danske spillere uden dansk spillicens
I dag må en spiludbyder uden dansk licens helt lovligt tage imod en dansk spiller på deres site. Så længe udbyderen ikke aktivt har henvendt sig til det danske marked ved at markedsføre sig i Danmark, så er det ikke ulovligt at tage imod spil fra danskere. Det gør det let for spiludbyderne at omgå danske afgiftsregler, indbetalingsgrænser og det høje forbrugerbeskyttelsesniveau i Danmark.

I flere lande, herunder England har man indført en model, hvor det er ulovligt at modtage indsatser fra lokale (dvs. engelske) spillere, hvis man ikke har en lokal spillicens. Det bør man også indføre i Danmark.

b. Indførelse af licensering af spilsoftwareleverandører
I dag kan man uhindret levere spilsoftware til en ulovlig spiludbyder. Det gør det selvfølgelig endnu sværere at få bugt med det sorte og grå spillemarked.
En række europæiske lande har allerede indført licensering af spilsoftwareleverandører for at sikre, at de netop ikke leverer software til en udbyder, der ikke har licens. Danmark bør også indføre en licenseringsmodel.

c. Affiliates websites der reklamerer for ulovlige spil skal kunne blokeres
Vi ser en stigning i brugen af markedsføringspartnere – såkaldte affiliates – der opretter hjemmesider, hvor spillerne instrueres i, hvordan de kan spille hos spiludbydere uden dansk licens; ofte under overskrifter som ”Spil uden NemID” eller ”Spil uden om ROFUS”. Der er i dag uklarhed i loven om, hvorvidt Spillemyndigheden kan blokere denne slags hjemmesider og om hvorvidt de udbydere, der står nævnt, bliver betragtet som rettende deres udbud mod danske spillere.

Det bør være en del af dansk lovgivning, at affiliate websites, der direkte instruerer i at tilgå ulicenserede sider, bør kunne blokeres af Spillemyndigheden, og at de spiludbydere, der fremgår af dem, er dækket af licenskrav.

d. Øget fokus på reklame for ulicenseret spil gennem Google Adwords
Et spil antages for at være rettet mod det danske marked, hvis man direkte reklamerer henvendt til danskere. Et stigende antal spiludbydere uden licens benytter sig af Google Adwords til deres reklamer, som i sagens natur er rettet mod danske spillere – og må derfor betragtes som værende et ulovligt udbud af spil også selvom reklamering går igennem en tredjepart.

Spillemyndigheden bør øge deres fokus på den type af geo-tag-reklamering og sikre, at også disse udbydere bliver bekendt med, at de er omfattet et spillicenskrav i Danmark.

e. Betalingsblokering af betalinger til ulovlige spilsider
I dag giver lovgivningen mulighed for, at myndighederne kan foretage en betalingsblokering af betaling til ulovlige spilsider. Værktøjet er bare aldrig taget i brug. I Sverige derimod bruges redskabet og de svenske myndigheder har løbende ført sager mod betalingsformidlere, der formidler betaling til ulovlige spiludbydere.
De danske myndigheder bør også tage blokeringsværktøjet i brug og aktivt søge at få blokeret betalinger og betalingsformidlere.

Reguleringen af det danske spillemarked er på mange måder et europæiske forbillede, men det betyder ikke, at vi ikke kan lade os inspirere af de tiltag, som andre lande succesfuldt har indført, og dermed endnu bedre sikre balancen på markedet – til gavn for både spillerne, udbyderne og samfundet.

Denne type redskaber til at bekæmpe ulovligt spil har i dag ikke det store politiske fokus. Det er vores håb i SPILLEBRANCHEN, at der på trods af forskellige politiske holdninger til området, er et fælles ønske om bedst muligt at beskytte spillere mod spilafhængighed, beskytte mod mindreåriges spil og forhindre hvidvaskning gennem spil. Der er en effektiv og konsekvent nedlukning af ulicenserede og ulovlige spiludbydere afgørende. Derfor håber vi, at Regeringen vil tage vores forslag med i deres overvejelser i arbejdet om den kommende regulering af det danske spillemarked.